Identities

IDENTITIES is een community art project dat ten doel heeft de ontmoeting tussen mensen van allerlei nationaliteiten te bevorderen door de productie en presentatie van intieme videoportretten van hoogwaardige artistieke kwaliteit. 

Vanaf augustus 2018 filmen we mensen tijdens een handeling die nauw verbonden is met hun culturele identiteit. De geportretteerden komen uit alle windstreken: van Gambia tot Griekenland, van Rwanda tot India, van Niger tot Italië. Zij worden in beeld gebracht tijdens de voorbereidingen en uitvoering van een ritueel, dans, ceremonie, lied, gebed, gezang, etc. dat voor hen grote betekenis heeft. Daarnaast vertellen zij hun levensverhaal, waarbij ‘identiteit’ als een rode draad door alle verhalen loopt.

Voor de productie van deze portretten strijken we achtereenvolgens neer in Maastricht en Amsterdam waar we in totaal 25 stadsbewoners portretteren. In samenwerking met partners in de twee steden wordt deze groeiende portretgalerij in de vorm van pop-up installaties op diverse locaties en festivals geëxposeerd.

Partners waar Take Twee in dit project mee samenwerkt: Tout Maastricht, Museum Perron Oost in Amsterdam, Docfest Maastricht, Museum zonder Muren in Amsterdam, Bureau Volgspot uit Rotterdam en Studio Branse uit Sittard.

De volgende vijf deelnemers uit Maastricht hebben reeds hun medewerking toegezegd:

Kamanzi (Rwanda) groeide op in Zwitserland als jongste kind van Rwandese ouders. Toen hij voor het eerst in Rwanda was, zeiden de mensen tegen hem: “Je bent een blanke, je hebt een blanke geur”. Het was erg pijnlijk voor hem om blanke genoemd te worden in Rwanda. De dansgroep waarvan hij deel uitmaakt noemt zichzelf The Bounty: zwart van buiten, blank van binnen. Voor Kamanzi is het nu geen vloek meer, maar een zegen. De weg die hij heeft afgelegd, maakt dat hij zich nu overal thuis kan voelen. 

Anu (India) groeide op in Mysore, een historische stad met het prachtige paleis van de oude koningen van Mysore. Zij komt uit een bevoorrechte familie en groeide beschermd en liefdevol op, omringd door een grote familie, personeel en een eigen kindermeisje. Het verhaal van Anu is dat van een jonge vrouw die ‘op reis’ is gegaan en met vallen en opstaan haar bevoorrechte positie loslaat om de wereld en zichzelf beter te leren kennen.

Lamin (Gambia) groeide op in een kleine gemeenschap aan de rand van de rimboe van Gambia. Nadat zijn beide ouders naar Sierra Leone waren vertrokken, vluchtte hij als 8 jarige naar de jungle waar hij twee jaar lang wist te overleven temidden van wilde dieren. Lamin is een ‘oermens’, de natuur met haar planten en dieren was (en is nog steeds) zijn belangrijkste leermeester. 

Nina (Griekenland) groeide op in Caterini, een Grieks orthodox industriestadje in het noorden van Griekenland. De hooggespannen verwachtingen van haar ouders naar hun dochter toe hielden haar lange tijd geketend. Vanaf kind had zij een zachte stem die zij nauwelijks durfde te verheffen. Nina ging op zoek naar haar eigen stem - een reis die haar uiteindelijk naar Maastricht bracht waar zij een conservatoriumopleiding volgde - en laat deze steeds meer ‘spreken’. 

Abakoula (Niger) is opgegroeid in het dorp Inadougoum aan de rand van de woestijn in Niger. Aba hoedde de kudde en trok door de woestijn met kamelen. Hij bekwaamde zich verder in het vervaardigen van nomadententen. Als 10-jarig jongetje verloor hij zijn vader. Zijn vader kwam om bij het graven van een waterput. Tijdens werkzaamheden stortte de put wand in en werd hij bedolven onder een dikke laag zand. Wat een waterput had moeten worden, werd nu het graf van zijn vader. Abakoula’s missie is zijn dorp en omringende dorpen te voorzien van een waterput, een school en moestuinen. 

Kort audiofragment van Lamin die vertelt over zijn leven in het oerwoud (opgenomen tijdens de research).

 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van dit project zijn twee proefopnames gemaakt om onze ideeën te toetsen en de juiste techniek te ontwikkelen.