Back to All Events

IDENTITIES - Religion tijdens Musica Sacra 2019


In IDENTITIES - Religion portretteren wij mensen met een migratieachtergrond die in Nederland wonen. Hoe geven zij vorm aan het gebed? Wat betekent dit voor hen? Wat is het verhaal achter hun gebed? In hoeverre houden zij zich vast aan oude gebruiken en rituelen uit hun land van herkomst? En welke invloed heeft het leven in Nederland op hun (religieuze) identiteit? Daarnaast portretteren wij ook ‘oude’ Nederlanders en mensen die door hun reizen en het contact met den vreemde met andere vormen van bidden in aanraking zijn gekomen.

De vier portretten die Studio Take Twee speciaal voor Musica Sacra heeft gerealiseerd vertellen geen ‘lineair verhaal’ in traditionele zin. Het zijn uiterst intieme ontmoetingen met de geportretteerden die op ware grootte worden geprojecteerd. Binnen een minimalistisch kader, gescheiden door zwart, treden we de belevingswereld van de geportretteerden binnen. 

Studio Take Twee heeft een ruimte ingericht van rust en bezinning. Terwijl beelden hun rituele handelingen tonen, getuigen vier mensen uit verschillende culturen over de betekenis van het gebed in hun leven. Hoe geven zij vorm aan het gebed? Wat betekent dit voor hen? Wat is het verhaal achter hun gebed? De serie voor Musica Sacra wordt onderdeel van het project IDENTITIES, een community art project dat ten doel heeft de ontmoeting tussen mensen van allerlei nationaliteiten te bevorderen door de productie en presentatie van intieme videoportretten van hoogwaardige artistieke kwaliteit.

IDENTITIES - Religion wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Musica Sacra en het Brand Cultuurfonds.

Earlier Event: February 22
IDENTITIES tijdens Docfeed 2019